پیکاپر یک خریدار را ترغیب کرد که زیر پیشخوان لعنتی صحنه های سکسی سریال ها کند

Views: 2860
جوجه ای با موهای سیاه و یک تی شرت قرمز در فروشگاه ظاهر شد تا کمی از آن استفاده کند. به محض نزدیک شدن به فروشنده ، بلافاصله توجه این واقعیت را جلب کرد که در نگاه این برجستگی یک شهوت بی نظیر درخشیده است. و به همین ترتیب معلوم شد که او شروع به پرورش مشتری برای رابطه جنسی کرد. زیبایی در ابتدا حتی می خواست کمی مورد اهانت قرار بگیرد ، اما خیلی زود تصمیم صحنه های سکسی سریال ها گرفت که لعنتی قدیمی خوب هنوز برای کسی زائد نیست و موافقت کرد. این زن و شوهر درست زیر پیشخوان مستقر شدند و در آنجا شروع به لعنتی كردن كردند.