پیکاپر به عنوان یک زن و شوهر به خاطر صحنه های سکسی فیلم تروی پول اخراج می شود

Views: 5632
پیکاپر دختر و دختر را سوار کرد تا برای پول رابطه جنسی با دوربین داشته باشد. جوجه و دوست بی سر و صدا او با آرامش در کنار خیابان قدم می زدند و کسی را آزار نمی داد. در آن لحظه ، یک هنرمند وانت باتجربه به سمت آنها سوار شد که معامله ای را برای آنها پیشنهاد کرد که رد آن دشوار بود. به گفته وی ، اگر این زن صحنه های سکسی فیلم تروی و شوهر موافقت کنند که رابطه جنسی با دوربین داشته باشند ، شخص آماده پرداخت مبلغ زیادی است. بعد از کمی مشاوره و کمی تفکیک ، جوجه و همراهش به توافق رسیدند و خیلی زود درست در جلوی لنز در تماس بودند ، چنان لذت بردند که حتی فراموش کردند که هر اتفاقی که بعدا می افتد قابل ارسال در شبکه است ...