فتیشیست با کشیدن تلفن ، پاهای پشت صحنه فیلم های سکسی زن را در مینی بوس می کشد

Views: 1452
یک متخصص جنین ، پای مینی بوس را در یک مینی بوس بلند می کند. یک فتیشیست نگران دائماً یک دوربین مخفی با خود حمل می کند و از هر فرصتی فیلم های مهیج را برای خودش ضبط می کند. پشت صحنه فیلم های سکسی با رفتن به مطالعه ، آزادگان از روی عادت ، تجهیزات را ضبط كرد و با بالا رفتن از مینی بوس خالی در طبقه ، بلافاصله توجه دختر كوچكی را كه به تنهایی در صندلی نشسته بود جلب كرد. با روشن کردن ضبط ، لوچ شروع به شلیک پای زیبای غریبه کرد. زیبایی متوجه عملکرد آن مرد نشسته در همان نزدیکی شد و همچنان به بی سر و صدا سوار شد و به غرفه اجازه داد پاهای خود را معاینه کند.