سازندگان دو خانه دار را در اتاق نشیمن صحنه های سکسی هری پاتر لعنتی کردند

Views: 68923
ماریا در خانه تعمیرات خود را انجام داد و از دوست خود دعوت کرد تا در حالی که کارگران در آشپزخانه کار می کردند ، حوصله او خسته نشود. دختران روی یک مبل سفید راحت نشسته بودند و شروع به صحبت در مورد موضوعاتی کردند که البته مربوط به لعنتی صحنه های سکسی هری پاتر است. در این لحظه ، کارگران زحمتکش وارد اتاق شدند و بسیار هیجان زده شدند و شنیدن مکالمه این عوضی اغوا کننده را شنیدند. ثانیه‌ای برای از دست دادن وجود نداشت: بچه ها ضایعات خود را گرفتند و فاحشه ها را به طرز بزرگی لعنتی کردند ، زیرا اولین بار آنها را در دهان خود فرو کردند. همه از پیشرفت این تعمیر راضی بودند.