بدنساز سه سارق را گرفت و باعث شد او پشت صحنه های فیلم سکسی را لعنتی کنند

Views: 1238
بدنساز سه سارق را گرفت و آنها را مسخره كرد. بدنساز به طور ناگهانی به خانه برگشت و سه سارق را در آپارتمان پیدا کرد. از ترساندن شرورها ، جوجه شروع به فشار ماهیچه های او کرد و موفق به ترساندن و صید مردان شد. این ورزشکار با بهره گیری از مزیت بدنی خود شروع به تمسخر سارقین کرد. به نوبه خود با پیچاندن آنها ، خانم کاملا سارقین را در معرض پشت صحنه های فیلم سکسی دید خود قرار داد و شروع به فکر کردن در مورد چه نوع مجازاتی می کردند. با پریشانی کامل ، زن پمپ شده متوجه هیجان شخصها شد و نزدیکترین عضو را گرفت و شروع به خودارضایی کرد.